Jaga seda postitust

Mis on tegevusaruanne? (1 kommentaar)

Raamatupidamiskohustuslastel on ette nähtud koostada lõppenud majandusaasta kohta raamatupidamise aastaaruanne. Tavaliselt esitatakse majandusaasta aruanne jaanuari-juuni perioodil. Tegevusaruanne on üks osa majandusaasta aruandest, mis koostatakse ettevõtte juhatuse poolt. Tegevusaruande nõuded on paika pandud Eesti Raamatupidamise seaduse poolt.

Mida sisaldab tegevusaruanne?

Tegevusaruanne annab ülevaate ettevõtte tegevusest nii tegevustest minevikus kui ka tulevikus. Tegevusaruanne avab ettevõtte ajaloo, majandustulemused ning ettevõtte tulevikuplaanid.

(1) Tegevusaruandes antakse ülevaade raamatupidamiskohustuslase tegevusest ja asjaoludest, millel on määrav tähtsus raamatupidamiskohustuslase finantsseisundi ja majandustegevuse hindamisel, olulistest sündmustest majandusaastal ning eeldatavatest arengusuundadest järgmisel majandusaastal.

Tegevusaruanne peab sisaldama:

  • peamisi ettevõtte tegevusvaldkondi, toote- ja teenusegruppe;
  • olulisemaid majandusaasta jooksul toimunud ning lähitulevikus planeeritavaid investeeringuid;
  • olulisi uurimis- ja arendustegevuse projekte ning nendega seotud kulusid aruandeaastal ja järgmistel aastatel;
  • olulisi sündmusi, mis ei kajastu raamatupidamise aastaaruandes, kuid mis võivad mõjutada järgmiste majandusaastate tulemusi.

Raamatupidamiskohustuslased, kelle majandusaasta aruanded auditeeritakse, peavad lisaks eelnevatele punktidele kirjeldama tegevusaruandes ka järgmisi punkte:

  • ettevõtte tegevuskeskkonna üldist (makromajanduslikku) arengut ja selle mõju tema majandustulemusele;
  • äritegevuse hooajalisust või majandustegevuse tsüklilisust;
  • äritegevusega kaasnevaid olulisi keskkonna- ja sotsiaalseid mõjusid;
  • majandusaastal ja aruande koostamise perioodil ilmnenud valuutakursside, intressimäärade ja börsikursside muutumisega seonduvaid riske;
  • peamisi finantssuhtarve majandusaasta ning sellele eelnenud majandusaasta kohta ning nende arvutamise metoodikat.

Ehk auditeerimise kohustus tekib nendel ettevõtetel, kelle müügitulu majandusaasta jooksul on vähemalt 4 miljonit eurot, varade maht majandusaasta kohta vähemalt 2 miljonit eurot ning majandusaasta keskmine töötajate arv vähemalt 50.

(4) Juhul kui äriühingust raamatupidamiskohustuslase omakapital bilansipäeva seisuga ei vasta äriseadustikus kehtestatud nõuetele, tuleb tegevusaruandes kirjeldada kavandatavaid tegevusi omakapitali taastamiseks.

Tegevusaruande sisu on täpsemalt toodud välja Raamatupidamise seaduses § 24. Tegevusaruanne.

Kes peavad tegevusaruannet esitama?

Tegevusaruannet peavad esitama kõik ettevõtjad v.a mikroettevõtjad. Tegevusaruannet võib kirjutada vabas vormis, sellele aruandele ei ole kehtestatud rangeid esitusnõudeid. Tegevusaruanne on kõikidele inimestele nähtav, seega tuleks aruande sisu korralikult läbi mõelda.

 

Mikroettevõtte aastaaruanne

TÄHELEPANU! SimplBooks blogis kajastatavad teemad ja artiklid ei pruugi olla juriidiliselt täpsed ning soovitame alati nõu pidada spetsialistiga. SimplBooks autorid annavad oma parima, kuid ei võta mingisugust vastutust artiklites olevate võimalike vigade või eksimuste eest. Tuleb arvestada ka ajas muutuvate seadustega.

Kommentaar (1)

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga


Proovi 30 päeva tasuta!

Registreerimine on lihtne ja annab sulle võimaluse SimplBooksi riskivabalt proovida!