Jaga seda postitust

Mida peaksid töötaja ja tööandja teadma õppepuhkusest?

Suve lõpus algab paljudel taas kooliaasta ning neil, kes õpivad ja töötavad samaaegselt, on võimalik võtta õppepuhkust. Kirjutame lahti, mida peaks töötaja ja tööandja teadma õppepuhkuse mahust ja tasustamisest.

Töötajal on õppepuhkust võimalik kasutada kolmel viisil

 
Õppepuhkusega seonduvat reguleerib töölepingu seaduse paragrahv (TLS) § 67 lg 1, mille alusel on töötajal õigus saada õppepuhkust täiskasvanute koolituse seaduses (TÄKS) ette nähtud tingimustel ja korras. 

1. 30 kalendripäeva kalendriaastas tasemeõppes või täienduskoolitusel osalemiseks (TÄKS § 13 lg 1);
2. Tasemeõppe lõpetamiseks üks kord ühe tasemeõppe jooksul (täiendavad 15 kalendripäeva) (TÄKS § 13 lg 4);
3. Sisseastumiseksamite tegemiseks (TLS § 67 lg 2). Seaduses ei ole sätestatud täpset päevade ega tundide arvu, mis aja kestel võib puhkust kasutada. Lähtuda tuleb sisseastumiseksamite tegelikust kestusest.

Uuel kalendriaastal hakkab õppepuhkuse päevade arvestus uuesti jooksma ning eelmisel kalendriaastal kasutamata jäänud õppepuhkuse päevi uude aastasse üle ei kanta. Samuti kasutamata jäänud õppepuhkuse päevi töölepingu lõppemisel ei hüvitata.

Tasemeõppe alla kuuluvad põhi-, kesk-, kutse- või kõrghariduse omandamine. Tasemeõppe puhul tuleb tööandjal anda töötajale õppepuhkust ka siis, kui töötaja omandab haridust tööandja ettevõtte tegevusalast erinevas valdkonnas. Erinevalt tasemeõppest tuleb täienduskoolitusel osalemise eest tuleb õppepuhkusetasu maksta ainult siis, kui õpe on seotud tööga ja kui koolitust viib läbi tegevusloaga täienduskoolitusasutus.

Õppepuhkuse tasustamine

 
Tööandja peab töötajale maksma keskmist kalendripäevapõhist õppepuhkusetasu 20 kalendripäeva eest. Keskmine töötasu arvutatakse kooskõlas määrusega „Keskmise töötasu maksmise tingimused ja kord“. Ülejäänud 10 päeva eest ei ole ette nähtud tasu maksmist. Tasemeõppe lõpetamiseks on ette nähtud erijuhud, mil töötajal on õigus saada täiendavat õppepuhkust 15 kalendripäeva, mille eest arvutatakse õppepuhkusetasu kehtiva töötasu alammäära alusel. Sisseastumiskatsete sooritamiseks on töötajal õigus saada tasustamata õppepuhkust. 

Õppepuhkuse eest makstavat tasu loetakse üheks puhkusetasu liigiks ning seega on tööandjal kohustus õppepuhkusetasu maksta välja hiljemalt eelviimasel tööpäeval enne õppepuhkuse algust (juhul kui tööandja ja töötaja ei ole leppinud kokku teisiti). Avaldus õppepuhkuse kohta tuleb esitada tööandjale vähemalt 14 kalendripäeva enne õppepuhkusele jäämist. Tööandjal on õigus õppepuhkus katkestada või selle andmine edasi lükata töölepingu seaduse § 69 lõikes 5 ettenähtud tingimustel. 

 

Proovi kohe

Kaasaegsem ja lihtsam raamatupidamistarkvara, lisaks saad valida lihtsa raamatupidamisteenuse. SimplBooksil on juba üle 10 000 aktiivse kasutaja – registreeri konto ja saad 30 päeva tasuta proovida ning seda riskivabalt (mingeid kohustusi ei teki). Või proovi meie demo versiooni!

TÄHELEPANU! SimplBooks blogis kajastatavad teemad ja artiklid ei pruugi olla juriidiliselt täpsed ning soovitame alati nõu pidada spetsialistiga. SimplBooks autorid annavad oma parima, kuid ei võta mingisugust vastutust artiklites olevate võimalike vigade või eksimuste eest. Tuleb arvestada ka ajas muutuvate seadustega.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga


Proovi 30 päeva tasuta!

Registreerimine on lihtne ja annab sulle võimaluse SimplBooksi riskivabalt proovida!