Jaga seda postitust

5 punkti, mida peab mikro- ja väikeettevõtja teadma raamatupidamisest

Eestis peab iga ettevõtte raamatupidamine vastama raamatupidamise seaduse sätestatud nõuetele. Lisaks tasub uurida ka äriseadustikku (ÄS) ning maksude kohta maksukorralduse seadusest (MKS). Ettevõtja ei pea ilmtingimata oma raamatupidamist ise tegema, kuid raamatupidamise alustest teadlik olemine aitab langetada ettevõtte osas olulisi otsuseid. Panime lühidalt kirja 5 punkti, millest mikro- ja väikeettevõtja peaks kindlasti teadma raamatupidamisest.

Ettevõtte raamatupidamist saab teha kolmel viisil

1. Teha raamatupidamine ise
2. Palgata raamatupidaja
3. Osta raamatupidamisteenus sisse

Esimene variant on üldjuhul kõige soodsam, kuid samas kõige ajamahukam, sest sel juhul võiks ettevõtjal olla juba raamatupidamisalaseid teadmisi rohkem, et ise kogu raamatupidamist hallata. Teise variandi puhul teeb raamatupidamise töö ära raamatupidaja ning sel juhul ei pea sul endal olema palju teadmisi raamatupidamisest. Samas kui tegemist on mikroettevõttega, kus on raamatupidamist vaja teha minimaalselt, siis tasuks mõelda, et ehk on siiski mõistlikum osta raamatupidamisteenust sisse või teha raamatupidamine juba ise.

Raamatupidamistarkvara ei asenda raamatupidajat, kuid palju asju saab ise ära teha, kui lähtuda raamatupidamise seaduses olevatest paragrahvidest, lugeda raamatupidamistarkvara kasutusjuhendeid ning vajadusel konsulteerida lisaks ka kasutajatoega. SimplBooksis on olemas nii kasutusjuhendid, klienditugi, tarkvara kasutamist õpetavad webinarid ning seda kõike paketi hinna sees. Raamatupidamine ettevõttes peab lähtuma raamatupidamisseadusest olenemata sellest, kes raamatupidamist ettevõttes teeb.

Mida peaks mikro- ja väikeettevõtja teadma raamatupidamisest?

Valides esimese, teise või kolmanda viisi raamatupidamise korraldamiseks, peaks mikro- või väikeettevõtja siiski olema teadlik järgmistest punktidest:

1. Raamatupidamise algdokumendid, sise-eeskiri ja kontoplaan

Ettevõtte raamatupidamine saab alguse algdokumentidest. Algdokumendid on näiteks otsused, taotlused, käskkirjad, lepingud, aruanded,  müügiarved, ostuarved, pangakonto väljavõtted, maksekorraldused, tööajatabelid, aktid (nt kauba või põhivara mahakandmise ja arvelevõtmise aktid), koonddokumendid (majanduskulude aruanne, palgaarvestuse dokumendid, lähetuskulude aruanne, ühisrahastuse aruanded) jms. Samas tuleb teada, et iga dokument ei ole automaatselt algdokument.

Algdokument peab vastama konkreetsetele nõuetele ehk peab sisaldama järgmisi andmeid: toimumisaeg; majandusliku sisu kirjeldus; arvnäitajad nagu näiteks hind, kogus ja summa (RPS § 7). Kõik algdokumendid peavad olema taasesitatavas vormis säilitatud.

(1) Raamatupidamise algdokument on tõend, mille sisu ja vorm peavad vajaduse korral võimaldama kompetentsele ja sõltumatule osapoolele tõendada majandustehingu toimumise asjaolusid ja tõepärasust (RPS § 7).

Lisaks algdokumentidele peaks ettevõtja teadma ka raamatupidamise sise-eeskirjast ning kontoplaanist. Raamatupidamise seaduse järgi on kõik ettevõtjad (v.a mikroettevõtjad) kohustatud koostama raamatupidamise sise-eeskirja, mis koosneb algdokumentidest, kontoplaanist ja muudest dokumentidest, mis on sätestatud RPS § 11 all. Raamatupidamise sise-eeskirjaga saab määrata ära, milliste dokumentide alusel toimub ettevõttes ressursside liikumine.

2. Kuidas koostada arveid?

Arvete koostamisega puutub mikro- või väikeettevõtja kindlasti kokku ning seetõttu on oluline ettevõtjal teada, millised andmed arvel on kohustuslikud. Lisaks sellele on oluline ka teada, kuidas arveid välja saata ning kaua peab arveid säilitama. Soovitusi arvete koostamiseks leiad siit.

3. Maksud ja deklaratsioonid

Ettevõtte raamatupidamise puhul on oluline meeles pidada, et kõik maksud oleksid korrektselt ning õigeaegselt deklareeritud ja makstud. Peamised deklaratsioonid, millega mikro- ja väikeettevõtjad tihedalt kokku puutuvad on käibedeklaratsioon (KMD) ja maksudeklaratsioon (TSD). Käibemaksudeklaratsiooni tuleb esitada nendel ettevõtjatel, kes on käibemaksukohustuslased. Lisaks võib tekkida vajadus esitada ka INF deklaratsioone, mis on mõeldud lisainfo edastamiseks ning nende puhul maksukohustust ei kaasne. Deklaratsioonide puhul on oluline meelde jätta, et need oleks esitatud õigeaegselt Maksuametile.

Majandusaasta aruanne

Ettevõtja peab esitama igal aastal esitama majandusaasta aruande, mida saab esitada Äriregistri ettevõtjaportaalis. Siin on mikroettevõtte ja väikeettevõtte puhul erinevus selles, et mikroettevõtja peab majandusaasta aruandes esitama ainult bilansi (lihtsustatud kujul), kasumiaruande ning vajadusel mõned lisad. Erinevalt mikroettevõtjast peab väikeettevõtja majandusaasta aruandes lisaks bilansile ja kasumisaruandele esitama ka tegevusaruande.

Juhendi mikroettevõtte aastaaruande koostamiseks leiad siit.

4. Dividendide maksmine

Dividend on väljamakse, mida tehakse puhaskasumist või eelmiste majandusaastate jaotamata kasumist. Dividendide saamise eelduseks on osalus ettevõttes (osanik võib olla nii eraisik kui ettevõte). Selleks peab olema kinnitatud majandusaasta aruanne ning see peab olema esitatud Äriregistrile. Ettevõttel peab olema sisse makstud põhikirjas nõutud osakapitali summa ehk näiteks OÜ puhul 2500 eurot. Dividendide maksmise puhul tuleb täita ka INF 1 vorm, millega deklareeritakse dividendide pealt makstavat tulumaksu. Loe pikemalt dividendide kohta siit.

5. Raamatupidamistarkvara valimine

Tarkvara valimisel tuleks eelkõige lähtuda ettevõtte vajadustest, ettevõtte suurusest ning milliseid funktsioone on vastavalt ettevõtte spetsiifikale vaja. Mikroettevõtjatel on enamasti vaja lihtsamat raamatupidamistarkvara, millega saab koostada müügi- ja ostuarveid, kasutada laomoodulit, tootmismoodulit, palgamoodulit ning tihtipeale piisabki nende puhul ka kõige soodsamast paketist. Väikeettevõtjate puhul võib vaja minna juba rohkem funktsioone ning seetõttu tuleb jällegi lähtuda vastavalt ettevõtte vajadustele.

Näiteks SimplBooks raamatupidamistarkvara puhul sobib mikroettevõtjale hästi Start pakett (14,90 €/ kuu+km), mida saab kasutada ühe ettevõtte raamatupidamise jaoks. Selle paketiga saab liituda kuni 3 kasutajat ning palgaarvestust saab samuti teha kuni 3 töötajale. Kuna mikroettevõtetes tavaliselt töötabki kokku 1-3 inimest, siis see pakett sobib hästi mikroettevõtjale ning on ka kõige soodsam pakett. Paketi sisse kuuluvad ka kõik põhimoodulid, uuendused ja klienditugi.

Väikeettevõtete jaoks on SimplBooksil olemas Premium pakett (24,90 €/ kuu+km), kus on piiramatu kasutajate arv ning palgaarvestust saab teha ka piiramatule arvule töötajatele. Lisaks on selles paketis olemas põhimoodulid ning lisandumas on lisafunktsioonid (perioodilised arved ja mass-arved), mida Start paketis ei ole.

Kõikide pakettide puhul kehtib 30- päevane tasuta prooviperiood ning kui soovid enne tarkvarasse sisse piiluda, siis proovi meie DEMO versiooni.

Proovi kohe

Kaasaegsem ja lihtsam raamatupidamistarkvara, lisaks saad valida lihtsa raamatupidamisteenuse. SimplBooksil on juba üle 10 000 aktiivse kasutaja – registreeri konto ja saad 30 päeva tasuta proovida ning seda riskivabalt (mingeid kohustusi ei teki). Või proovi meie demo versiooni!

TÄHELEPANU! SimplBooks blogis kajastatavad teemad ja artiklid ei pruugi olla juriidiliselt täpsed ning soovitame alati nõu pidada spetsialistiga. SimplBooks autorid annavad oma parima, kuid ei võta mingisugust vastutust artiklites olevate võimalike vigade või eksimuste eest. Tuleb arvestada ka ajas muutuvate seadustega.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga


Proovi 30 päeva tasuta!

Registreerimine on lihtne ja annab sulle võimaluse SimplBooksi riskivabalt proovida!