Kes on raamatupidamiskohustuslane?

Kes on raamatupidamiskohustuslane?

11. detsember 2019, 11:13 in Ettevõtlus, Kasulik, Raamatupidamine
0 Kommentaarid

Raamatupidamiskohustuslane

Lühidalt ja lihtsustatult saame öelda, et raamatupidamiskohustuslased on kõik äriühingud. Raamatupidamiskohustuslased peavad kõiki oma majandustehinguid kirja panema ja säilitama ning lähtuma raamatupidamise seadusest. Panime ka pikemalt kirja, kes on raamatupidamiskohustuslane ja mis on tema kohustused.

Raamatupidamiskohustuslane on riik, kohaliku omavalitsuse üksus, iga Eestis registreeritud era- või avalik-õiguslik juriidiline isik, füüsilisest isikust ettevõtja või Eestis registrisse kantud välismaa äriühingu filiaal. Riik korraldab oma raamatupidamist riigiraamatupidamiskohustuslaste kaudu (§ 2. Raamatupidamiskohustuslane).

Raamatupidamiskohustuslane on kohustatud tegema raamatupidamist ja finantsaruandlust ning dokumenteerima kõiki oma majandustehinguid, kirjendama kõiki oma majandustehinguid raamatupidamisregistrites, koostama ning esitama majandusaasta aruande ja muud finantsaruanded käesolevas seaduses ja teistes õigusaktides sätestatud korras ning raamatupidamiskohustuslane peab säilitama kõiki raamatupidamisega seotud dokumente (§ 4. Raamatupidamise korraldamise põhinõuded). 

Raamatupidamist tehakse tekkepõhiselt ehk majandustehingud kajastatakse vastavalt majandustehingute toimumisele olenemata sellest, kas nende tehingutega seotud raha on laekunud või makstud ( § 5. Tekke- ja kassapõhine arvestus). Majandustehing on raamatupidamiskohustuslase tehtud tehing või teda puudutav sündmus või kolmandate osapoolte vahel tehtud tehing, mille tagajärjel muutub raamatupidamiskohustuslase kohustuste, vara või omakapitali koosseis. Raamatupidamiskohustuslane on kohustatud mõistliku aja jooksul pärast majandustehingute toimumist neid tehinguid dokumenteerima ja raamatupidamisregistrites kirjendama. Mõistliku aja jooksul tähendab, et oleks tagatud õigusaktidega ettenähtud aruannete tähtaegne esitamine (§ 6. Majandustehingute dokumenteerimine ja kirjendamine).

Rohkem infot raamatupidamise seaduse kohta saad lugeda siit

Käibemaksukohustuslane – kellele, miks ja millal?

Annika Randmann

annika@simplbooks.ee

Annika tegeleb SimplBooksis digiturundusega ning kajastab blogis erinevaid raamatupidamise-, ettevõtluse- ja tarkvarauuendustega seotud teemasid.

Kommentaarid puuduvad

Kirjuta kommentaar