Raamatupidamistarkvarade rahulolu-uuringu statistika 2022

Raamatupidamistarkvarade rahulolu-uuringu statistika 2022

1. märts 2022, 09:44 in Raamatupidamine
0 Kommentaarid

Veebruaris viisime taaskord läbi iga-aastase uuringu raamatupidajate seas, kus uurisime raamatupidajate rahulolu raamatupidamistarkvarade suhtes. Küsitlust jagasime kolmes infokanalis: Facebooki grupis “Raamatupidamine, majandusarvestus ja maksundus”, RMP.ee ja Raamatupidaja.ee uudiskirjades. Küsitluses osales kokku seekord 57 vastanut, kelle vastuste põhjal tegime kokkuvõtte. Kõigi vastanute vahel loosisime välja Hookubookus.com SPA paketi väärtusega 100 eurot. Loosi võitis Cristhel Leets – soovime võitjale palju õnne võidu puhul! Võitjaga on ühendust võetud.

Mainime ka siinkohal kohe ära, et omaltpoolt me statistikat ei mõjutanud ja SimplBooksi enda kanalites küsitlust ei jaganud.

Uuringu statistika

 
27 uuringus osalenud vastajat olid ühe ettevõtte raamatupidajad, 18 vastajat märkis end vabakutseliseks raamatupidajaks, 13 vastajat olid raamatupidamisbüroo esindajad, 8 raamatupidamisbüroos töötavaid raamatupidajaid ning üks vastaja on raamatupidaja mitmes ettevõttes. Mainime ka ära, et selle küsimuse juures võis märkida mitu vastust.

Populaarseimad raamatupidamistarkvarad Eestis

 
Uuringust tuli välja, et kõige populaarsemad tarkvarad, mida raamatupidajad põhiliselt kasutavad on SimplBooks, Merit Tarkvara ja Standard Books. Lisaks uurisime ka, milliseid raamatupidamistarkvarasid raamatupidajad lisaks ühele põhilisele tarkvarale veel kasutavad. Vastustes toodi enamasti välja Merit Tarkvara, E-arveldaja, SimplBooks, Standard Books ja Directo.

 

Rahulolu raamatupidamistarkvarade ja nende teenustega

 
Võrreldes 2021. aasta tulemustega on kasutajate rahulolu raamatupidamistarkvarade osas jäänud suures pildis samaks. Kõige rohkem ollakse raamatupidamistarkvarade puhul rahul tarkvarade kasutusmugavuse ja lihtsusega, tarkvara disainiga ja uuendustega. Vähem ollakse rahul funktsionaalsuse ja võimalustega, kasutajatoe ja juhenditega ning tarkvara hinnaga.

 

Raamatupidajate suurimad murekohad

 
Uuringust tuli välja peamiselt kaks murekohta:

1) Kõikide maksumuudatustega kursis olemine, kuna seadused muutuvad kiiresti ja on tihti ebaselged või toovad raamatupidajate jaoks kaasa lisategevusi
2) Ettevõtted ei esita dokumente õigeaegselt või korrektselt

 

Millised ootused on raamatupidajatel nii klientidelt kui raamatupidamistarkvaralt?

 
Raamatupidajad soovivad, et kliendid hindaksid raamatupidaja tööd, andes neile piisavalt aega dokumentide esitamisest deklaratsioonide tähtajani. Soovitakse veelgi rohkem automaatseid lahendusi, et saaks üle minna lõpuks täielikult digitaalsele poolele. Raamatupidajatele on tähtis, et kuluks vähem aega andmete sisestamiseks ning sellevõrra rohkem jääks aega klientidele väärtuse loomiseks ja nõustamiseks. Soovitakse, et ka seadusest tulenevatele muudatustele üleminek oleks raamatupidajate jaoks mugavam ning et maksumuudatusi tehtaks harvemini.

Kaasaegsem ja lihtsam raamatupidamistarkvara, lisaks saad valida lihtsa raamatupidamisteenuse. SimplBooksil on juba üle 10 000 aktiivse kasutaja – registreeri konto ja saad 30 päeva tasuta proovida ning seda riskivabalt (mingeid kohustusi ei teki). Või proovi meie demo versiooni!

Soovid raamatupidamisteenust? Vaata meie partnereid!

Annika Randmann

annika@simplbooks.ee

Annika tegeleb SimplBooksis digiturundusega ning kajastab blogis erinevaid raamatupidamise-, ettevõtluse- ja tarkvarauuendustega seotud teemasid.

Kommentaarid puuduvad

Kirjuta kommentaar